Veelgestelde vragen over Budget Europe

Budget Europe spel

EU begroting

Privacy

Overig


Budget Europe spel

Waarom moet ik het geld over deze posten verdelen?

Deze posten zijn overgenomen uit de oorspronkelijke begroting van de EU. De EU verdeelt haar geld over de 6 posten die je ziet in de binnenste ring in het spel (of eigenlijk 5, de EU rekent Burgerschap en Vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid als 1 post). De buitenste ring zijn de posten die daar onder vallen.

Waarom moet ik al het geld verdelen, voordat ik verder kan gaan?

Het te verdelen geld (100 miljard euro) staat voor een honderd procent ingevulde begroting. Het wordt onmogelijk je begroting te vergelijken met de echte EU begroting als je niet al het geld verdeeld. 

Waarom mag ik niet meer dan € 70 miljard (70%) aan één post uitgeven?

We willen dat het spel serieus gespeeld wordt. In de EU begroting 2011 is de hoogste uitgavenpost 36%.
We hebben het maximum op 70% gesteld om drie redenen:

  • Een verdeling waarbij één post meer dan 70% krijgt vinden we onrealistisch
  • We willen tegengaan dat spelers alles aan één post uitgeven
  • Met scores boven de 70% wordt het lastig om op een scherm de vergelijking van de begrotingen goed zichtbaar te maken

Hoeveel is één miljard euro in het spel in werkelijkheid?

De totale EU begroting 2008 is afgerond € 142 miljard. Eén miljard euro in het spel is in werkelijkheid 1% daarvan, dus € 1,42 miljard.

Kan ik de bankbiljetten en munten wisselen in kleinere hoeveelheden?

Nee, je moet het doen met de gegeven verdeling van bankbiljetten en munten. Je kunt wel geld uit de bakjes terughalen en kijken of je zo 10 miljard kunt wisselen tegen 2 stapels van 5 miljard euro.

Waarom kan ik de bankbiljetten of munten niet omwisselen?

Dat zou het spel technisch te ingewikkeld maken.

Waarom deze verdeling van bankbiljetten en munten?

We hebben de 100 miljard euro verdeeld in stapels bankbiljetten en munten op basis van de volgende criteria:
- de echte EU begroting moet ermee gemaakt kunnen worden
- er moet voldoende flexibiliteit zijn om veel begrotingen mogelijk te maken
- het aantal stapels (en dus het aantal sleepbewegingen) moet beperkt blijven


EU begroting

Welke omvang heeft de EU begroting?

De totale omvang van de EU uitgaven in 2011 is begroot op € 142 miljard.

Met welk bedrag komt één procent van de EU begroting overeen?

Het totaal van de EU uitgaven 2011 is begroot op € 142 miljard. Eén procent komt dus overeen met ongeveer € 1,42 miljard.


Privacy

Waarom moet ik mij registreren om de begroting te kunnen opslaan?

We willen het mogelijk maken dat mensen hun begroting kunnen vergelijken met de begroting van alle andere deelnemers, maar ook met die van hun vrienden. Dat is alleen mogelijk als gebruikers geregistreerd zijn.

Wat doen jullie met mijn gegevens?

De gegevens van jouw begroting worden door ons bewaard en zijn gekoppeld aan je email-adres. Deze gegevens zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld. De gegevens van deelnemende scholieren zijn door hun eigen docent in te zien.


Overig

Waar komt het idee van Budget Europe vandaan?

Budget Europe is een vervolg op het door Euro's voor Vrede ontwikkelde spel Begroot je Rijk!
Het idee is gebaseerd op de penny-poll die vredesactivisten in de Verenigde Staten gebruiken om mensen bewust te maken van de hoogte van het defensiebudget van de VS.