Meer informatie voor docenten

In het interactieve begrotingsspel Budget Europe kunnen uw leerlingen op de stoel gaan zitten van de Europese Commissie en zelf de begroting van Europa opstellen. 

U kan bij Stichting Upact een docentaccount en lespakket aanvragen. Een docentaccount geeft toegang tot:

- een docentenhandleiding;
- een bijgaande praktische opdracht;
- een voorbeeldles, inclusief spreekschema;
- inzicht in de begrotingen van uw leerlingen.

U kan zich aanmelden via dit formulier.
Tegen een vergoeding van €25,- sturen wij inloggegevens voor een docentenaccount en klassencodes toe, evenals toegang tot het lesmateriaal. 
U kunt via uw docentenaccount een onbeperkt aantal klassen aanmaken. De account staat een jaar lang tot uw beschikking.

Scholenpakket

Voor een vast bedrag van €50,- registreren wij uw school en kan u naast Budget Europe deelnemen aan alle projecten. Voor sommige projectonderdelen, waarbij gastdocenten of experts uw school komen bezoeken, zijn er bijkomende kosten, oplopend tot max. €50,- per dag per persoon (prijzen onder voorbehoud).

Regel de Wereldvrede!

 

Leerlingen verdiepen zich in een 'wereldconflict'; een conflict dat zich in een specifiek land afspeelt en dat invloed heeft op wereldniveau (aan bod komen: Syrië, Colombia, Soedan, Kosovo of Somalië). Ze bekijken dit conflict in de rol van de verschillende betrokkenen. Ze kijken vanuit regeringspartijen, maar ook vanuit oppositiepartijen, de VN of ontwikkelingsorganisaties. De leerlingen bereiden een rol voor. Uiteindelijk gaan alle partijen om de tafel om samen te gaan onderhandelen en natuurlijk tot een akkoord te komen. Het geheel bestaat uit 3 voorbereidende lessen op school die uitmonden in de onderhandelingen. Deze onderhandelingen worden begeleid door een debatleider en gastdocenten. Het kan aangevraagd worden tot eind 2012. Kijk ook op www.regeldewereldvrede.nl

Urturn

UrTurn is een activerend GPS missiespel waarbij leerlingen concrete, praktische missies uitvoeren in hun eigen leefomgeving. Deze missies dragen bij aan een eerlijker en meer duurzame wereld. Ze stimuleren bijvoorbeeld ondernemers in hun wijk meer fair trade producten te verkopen of vragen voorbijgangers te bankieren bij een duurzame bank. Ze uploaden direct documentatiemateriaal van hun missies, zoals foto’s of filmpjes. Kijk ook op www.urturn.nl

UrMoney

Bij UrMoney worden de leerlingen geactiveerd na te denken en mee te denken over de dilemma's en de uitdagingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, gerelateerd aan het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Door bestaande ontwikkelingsprojecten onder de loep te nemen en in contact te treden met de betrokkenen en de experts gaan de leerlingen zelf afwegen welk project wat hen betreft subsidie gaat ontvangen.

Buiten het scholenpakket biedt Upact tevens het volgende project aan:

Face2Face

In samenwerking met CARE Nederland voert Upact het project Face2Face uit. Leerlingen beleven via een online storytelling game enkele dagen in het leven van Bilan, een Somalisch meisje dat voor lastige keuzes staat. In het lespakket staan millenniumdoelen en mensenrechten centraal. Kijk voor een indruk op www.f-2-f.eu

Interesse? U kan zich aanmelden via dit formulier