Na afloop van de Coronacrisis hebben we met z’n allen kunnen vaststellen dat ontzettend veel mensen ervoor hebben gekozen om een camper of een caravan te kopen. Dat omwille van het feit dat men op die manier over de mogelijkheid beschikt om gewoon op vakantie te gaan zonder dat men daarbij in aanraking komt met veel andere mensen. In tijden van een wereldwijde pandemie bleek dat uiteraard helemaal geen overbodige luxe te zijn, integendeel. Indien ook jij van plan bent om een caravan aan te schaffen zal je er evenwel rekening mee moeten houden dat je deze investering mogelijks op een bepaalde manier zal willen beschermen. Hoe? Onder meer door het afsluiten van een geschikte caravanverzekering. Alles wat je daarover moet weten lees je hieronder.

Wat is de caravanverzekering en is ze verplicht?

Zoals de naam je aangeeft is de caravanverzekering uiteraard een verzekering die kan worden afgesloten voor het dekken van verschillende soorten schadegevallen die kunnen ontstaan aan de caravan. Er zijn een ruime waaier aan zaken die op deze manier gedekt kunnen worden. Denk hierbij niet alleen aan diefstal van de caravan, maar ook aan bijvoorbeeld de schade die het gevolg is van een ongeval. Voor de caravanverzekering geldt dat ze op twee verschillende manieren af te sluiten valt. Het is mogelijk om te kiezen voor de standaard verzekering, maar daarnaast kan je ook kiezen voor één van de aanvullende exemplaren. Voor welke van deze caravanverzekeringen jij finaal zal kiezen is geheel aan jou om te bepalen. Daarmee is de tweede vraag wellicht beantwoord.

Ondanks het feit dat de caravanverzekering zeer interessant is moet het gezegd dat ze niet verplicht dient te worden afgesloten. Het is dus de keuze van elke eigenaar van een caravan om aan te geven of hij (of zij) ze graag wil laten verzekeren of niet. Kies je daarvoor? Dan spreekt het voor zich dat er wel meteen een groot aantal verschillende risico’s gedekt kunnen worden. Kies je daar niet voor? Dan ben je nog steeds gedeeltelijk verzekerd door de aanwezige autoverzekering.

De standaard caravanverzekering afsluiten

Bij het afsluiten van een caravanverzekering kiezen heel wat mensen ervoor om gebruik te maken van het standaard exemplaar. Voor deze verzekering geldt dat er op zich reeds een behoorlijk aantal verschillende dekkingen deel van uitmaken. In eerste instantie is er bijvoorbeeld de dekking tegen ongevallen. Het spreekt voor zich dat een ongeval in de praktijk vaak in een (zeer) klein hoekje schuilt. Wanneer er zich een dergelijk ongeval voordoet is het niet meer dan logisch dat je niet zomaar in één klap de volledige waarde van je caravan in rook op zal willen zien gaan. Het afsluiten van de standaard caravanverzekering kan daar eigenlijk reeds voldoende voor zijn.

Het spreekt voor zich dat de bovenstaande dekking lang niet de enige is waar je op kan rekenen bij het verzekeren van je caravan door middel van de standaard caravanverzekering. Andere dekkingen waar je verder nog op kan rekenen zijn de volgende:

  • Brand- of waterschade;
  • Repatriëring;
  • Pechhulp;
  • Vervangend verblijf;

Naast bovenstaande is het zeer belangrijk om te weten dat ook bliksemschade wordt gedekt door de standaard caravanverzekering. Afhankelijk van de polis is het wel mogelijk dat deze niet precies wordt beschreven als bliksemschade, maar wel als schade door een storm of natuurramp.

De aanvullende caravanverzekering afsluiten

Buiten de standaard caravanverzekering kan je er eveneens voor kiezen om een aanvullend exemplaar af te sluiten. Voor deze laatste geldt natuurlijk dat ze op verschillende vlakken heel wat uitgebreider is en bijgevolg ook een veel betere dekking voorziet. Door het afsluiten van een aanvullend exemplaar zal je bijvoorbeeld kunnen vaststellen dat ook de waarde van de zogenaamde mover kan worden gedekt. Voor een mover geldt dat ze in de praktijk niet zelden beschikt over een waarde van 1.500 euro of hoger waardoor je deze waarde wellicht wel zal willen laten dekken.

Naast bovenstaande is het zo dat aanvullende caravanverzekeringen doorgaans ook een dekking bieden voor de inventaris waar de caravan over beschikt. Heel wat mensen gaan met hun caravan een behoorlijke tijd op vakantie of op reis wat als gevolg heeft dat de inboedel een niet onaanzienlijke waarde vertegenwoordigt. Gebeurt er iets met de caravan? Dan ben je meer dan waarschijnlijk niet alleen de constructie, maar ook de inboedel kwijt. Het spreekt voor zich dat dit twee keer een significant verlies kan betekenen dat vrij aanzienlijk kan oplopen.

Wat maakt hagelschade een aanvullende dekking?

Een belangrijk aandachtspunt waar je bij het afsluiten van een caravanverzekering aandacht aan dient te besteden is de hagelschade. Voor dit type schade geldt dat ze veelal niet standaard is inbegrepen in de basisverzekering die je voor een caravanverzekering af kan sluiten. Het is dan ook in het merendeel van de gevallen vereist om deze extra aan de polis toe te laten voegen. Dat uiteraard omdat een caravan in de basis vrij vatbaar kan zijn voor dit type schade. Is er sprake van een hagelbestendig dak waar je caravan over beschikt? Dan kan je tot 70% van de premie recupereren!

Wat maakt een caravanverzekering afsluiten zo interessant?

Voor menig aantal mensen welke eigenaar zijn of worden van een caravan geldt dat ze zich de vraag stellen of het afsluiten van een caravanverzekering nu wel of niet interessant is. Het antwoord op deze vraag is een volmondige ja. In de praktijk wordt er niet zelden benadrukt dat de caravan verzekerd wordt onder de autoverzekering. Dat is op zich ook wel juist, maar op dit vlak is er een zeer belangrijk aandachtspunt waar bij stil moet worden gestaan. De caravan valt namelijk op vlak van dekkingen uitsluitend onder de autoverzekering wanneer ze met de auto is verbonden.

Van zodra de caravan dus met andere los wordt gekoppeld van het voertuig dat ze trekt betekent dit dat ze niet langer is verzekerd. Dat is natuurlijk best een probleem, want dit heeft als gevolg dat er op geen enkele manier een bepaalde dekking voor schade meer kan worden gerealiseerd. Indien je ervoor hebt gekozen om een caravanverzekering af te sluiten bij Diks Verzekeringen is dat uiteraard wel het geval.