Wanneer jij, als natuurlijk persoon, of jou bedrijf failliet gaat komt het faillissementsrecht in beeld. Het faillissementsrecht is het geheel van regels dat begint te gelden wanneer jij of jouw bedrijf failliet gaat; deze regels zijn uitgebreid en voor de leek zeer ingewikkeld; ik raad je dan ook altijd aan om een advocaat te raadplegen wanneer je failliet wordt verklaard of wanneer je dreigt failliet te worden verklaard. Om je toch wat houvast te geven zal ik in dit artikel in het kort ingaan op de belangrijkste elementen van het faillissementsrecht die ook jij, als leek, móet weten.

Wanneer ben je failliet?

Een faillissementsverklaring gebeurd altijd door middel van een rechterlijk vonnis, maar wanneer komt de rechter nu tot de conclusie dat jij, of jouw bedrijf, failliet is? Je bent failliet als je niet langer kan voldoen aan je opeisbare verbintenissen, oftewel als je niet genoeg geld meer hebt om al je schulden af te betalen. Een rechter stelt dit vast wanneer er sprake is van meer dan één schuldeiser én er is sprake van tenminste één opeisbare schuld. Een faillissement kan aangevraagd worden door de schuldenaar zelf, door één of meer schuldeisers of door het Openbaar Ministerie.

De curator en de rechter-commissaris

Wanneer je failliet verklaard wordt als persoon of als bedrijf, dan mag jij niet meer beschikken over jouw vermogen: je bent nog steeds eigenaar, maar je mag het niet meer vervreemden of bezwaren. Degene die nu wél beschikkingsbevoegd wordt over jouw vermogen is een curator, deze heeft de taak om het faillissement netjes af te wikkelen. Een rechter-commissaris ziet toe op het werk van de curator.

Bij elk faillissement wordt er zowel een curator als een rechter-commissaris aangewezen.

Advocaat inschakelen

Zoals ik al zei, kan het proces van faillietverklaring vrij ingewikkeld zijn voor een leek; er komen immers ineens een hoop regeltjes en wetten om de hoek kijken bij een faillissement. Daarom raad ik je aan om altijd een advocaat insolventierecht in te schakelen wanneer je failliet bent verklaard. Een faillietverklaring komt echter nooit zomaar uit de lucht vallen, vaak gaat het gedurende een lange periode al slecht met de financiën binnen een bedrijf of persoon.

Schakel dan ook gelijk een advocaat insolventierecht in wanneer je dreigt failliet te raken, zodat u juridisch advies kan vragen omtrent jouw situatie. Rechtnet advocaten Altena beschikt over zeer veel kennis en ervaring omtrent het insolventierecht en hier kun je dan ook al je vragen en problemen bij kwijt.